Міська громадська організація

Патріот 2015

+38(066)967 20 14 / +38(096)548 45 25 / +38(098)363 97 88

Кам'янський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

В. о. директора центру: Нестеренко Олексій ВолодимировичНачальник відділу правової інформації та консультації:Бургуто Вікторія Володимирівна

  Юрисдикція центру:

 • Верхньодніпровський район
 • Криничанський район
 • місто Вільногірськ
 • місто Дніпродзержинськ
 • Петриківський район
 • Положення про центр

  Команда центру

Адреса центру: 51931, Дніпропетровська обл., місто Кам’янське, Заводський район ВУЛИЦЯ МОСКВОРЕЦЬКА буд. 14

Єдиний телефонний номер системи

безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103

Телефон центру: (05692) 50 50 27

Телефон центру: (05692) 50 50 26


Електронна адреса: dniprodzerzhynsk.dnipro@legalaid.gov.ua

У чому полягає надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги?

Безоплатна первинна правова допомога охоплює такі види правових послуг, як надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім процесуальних), надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.
Вторинна безоплатна правова допомога включає захист від обвинувачення; здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складання документів процесуального характеру. (До переліку запитань)

Хто має право отримати ці види допомоги?

Безоплатна первинна правова допомога надається кожній особі, тобто громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, в тому числі біженцям, які перебувають під юрисдикцією України.

Безоплатну вторинну правову допомогу можуть отримати:
- малозабезпечені особи, тобто особи, середньомісячний сукупний дохід сім'ї якої нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, а також інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;
- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, діти, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї;
- особи, до яких застосовано адміністративне затримання чи адміністративний арешт; підозрювані у вчиненні злочину особи, які затримані органами дізнання та слідства; особи, до яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, та особи, у справах яких відповідно до положень Кримінально-процесуального кодексу України участь захисника є обов’язковою;
- особи, яким законами України вже закріплено право на безоплатну правову допомогу, а саме:
- особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" (до моменту прийняття рішення про надання статусу біженця та у разі, якщо особа оскаржує рішення щодо статусу біженця);
- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань (стосовно питань, пов'язаних з їх соціальним захистом);
- особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи (протягом розгляду справи в суді);
- особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку (протягом розгляду справи в суді);
- особи, реабілітовані відповідно до законодавства України (стосовно питань, пов'язаних з реабілітацією).

До того ж, право на безоплатну вторинну правову допомогу мають громадяни держав, з якими Україна уклала відповідні міжнародні договори про правову допомогу, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також іноземці та особи без громадянства відповідно до міжнародних договорів, учасником яких є Україна, якщо такі договори зобов'язують держав-учасниць надавати певним категоріям осіб безоплатну правову допомогу. (До переліку запитань)


Яка безоплатна правова допомога доступна сьогодні?

На сьогодні в системі органів юстиції вже реалізовано можливість отримання безоплатної первинної правової допомоги, зокрема, на базі 733 громадських приймалень, що були створені при головних управліннях юстиції.

Їхня робота регламентована наказом Міністерства юстиції України від 21 вересня 2011 року № 3047/5 «Про затвердження Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги».

Для отримання безоплатної первинної правової допомоги необхідно надіслати або подати письмове звернення безпосередньо до приймальні. Таке звернення розглядається протягом 30 календарних днів, а у випадку, коли особа просить лише про надання правової інформації – протягом 15 календарних днів.

Якщо питання, порушене у зверненні, не належить до компетенції Міністерства юстиції, воно протягом п’яти календарних днів пересилається за належністю з одночасним повідомленням про це особи.

В приймальні також проводиться особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги.

Графік роботи приймальні та Порядок її роботи оприлюднюються у місцевих засобах масової інформації, а також вивішуються у приміщенні, у якому розміщена приймальня, у місцях, зручних для вільного огляду.

Одночасно з 1 січня 2013 року доступно отримання і безоплатної вторинної правової допомоги. Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» 27 центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі здійснюють надання безоплатної вторинної правової допомоги особам, до яких застосовано адміністративне затримання чи адміністративний арешт; підозрюваним у вчиненні злочину особам, які затримані органами дізнання та слідства; особам, до яких як запобіжний захід обрано взяття під варту; особам, у справах яких відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України участь захисника є обов’язковою. (До переліку запитань)


На кого покладені функції щодо управління системою безоплатної правової допомоги?

Відповідно до Указу Президента України № 11/2012 «Про внесення змін до Положення про Міністерство юстиції України» повноваження щодо загального управління у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги Міністерство юстиції України здійснює за участю Координаційного центру з надання правової допомоги, що належить до сфери його управління.

Відповідно до Положення про Координаційний центр з надання правової допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 № 504, Координаційний центр утворюється з метою формування в Україні ефективної системи безоплатної правової допомоги, забезпечення її доступності та якості. (До переліку запитань)


Первинна правова допомога надається усім категоріям громадян тільки з питань компетенції органу влади або ж з будь-якого іншого питання?

Звернення щодо надання первинної правової допомоги має надсилатись безпосередньо до центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції.

Якщо органом, який отримав звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги буде встановлено, що питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції цього органу, таке звернення переадресовується протягом п'яти календарних днів до відповідного органу (до компетенції якого відноситься порушене у зверненні питання), про що повідомляється особа, яка подала звернення. (До переліку запитань)


Чи продовжують свою діяльність громадські приймальні при органах юстиції?

Так, на сьогодні з метою реалізації положень Закону України «Про безоплатну правову допомогу» в частині надання безоплатної первинної правової допомоги Міністерством юстиції затверджено Порядок роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги (від 21.09.2011 року № 3047/5), яким визначено питання організації роботи правових громадських приймалень та порядок надання безоплатної первинної правової допомоги органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади. (До переліку запитань)


Законом України «Про безоплатну правову допомогу» передбачено створення центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Скільки центрів створено та яким є їхній статус?

Наказом Міністерства юстиції України від 02.07.2012 № 968/5 створено 27 центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Інформацію про центри можна дізнатися за адресою: http://www.legalaid.gov.ua/ua/tsentry-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy.

Центри є неприбутковими організаціями, користуються правами юридичної особи, мають власні бланки, печатку із своїм найменуванням. Вони фінансуються з Державного бюджету України, а також інших не заборонених законодавством джерел. (До переліку запитань)

За рахунок яких коштів надається безоплатна правова допомога?

Відповідно до Указу Президента України № 11/2012 «Про внесення змін до Положення про Міністерство юстиції України» повноваження щодо загального управління у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги Міністерство юстиції України здійснює за участю Центру правової реформи і законопроектних робіт, що належить до сфери його управління. (До переліку запитань)

Хто може отримати безоплатну вторинну правову допомогу вже у 2013 році?

Відповідно до пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про безоплатну правову допомогу» з 1 січня 2013 року центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечують надання вторинної правової допомоги наступним категоріям осіб:

- особам, до яких застосовано адміністративне затримання чи адміністративний арешт;

- підозрюваним у вчиненні злочину особам, які затримані органами дізнання та слідства;

- особам, до яких як запобіжний захід обрано взяття під варту;

- особам, у справах яких відповідно до положень Кримінально-процесуального кодексу України участь захисника є обов’язковою.

Необхідно зазначити, що перелік категорій осіб, які мають право на правові послуги безоплатної вторинної правової допомоги, є вичерпним. Центри не уповноважені розглядати повідомлення про затримання, що надходять від громадян, так само як і безпосередньо надавати безоплатну правову допомогу чи призначати адвокатів для надання такої допомоги у випадках, які не передбачені законодавством. (До переліку запитань)


Яким чином відбувається повідомлення про необхідність залучення захисника для надання безоплатної вторинної правової допомоги?

Відповідно до Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1363 (у редакції постанови від 19.12.2012 № 1172) негайно після фактичного затримання особи уповноважена службова особа суб'єкта подання інформації, яка здійснила затримання, повідомляє за допомогою телефонного, факсимільного зв'язку, електронної пошти або через комплексну інформаційно-аналітичну систему забезпечення надання безоплатної правової допомоги відповідному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги з урахуванням вимог частини п'ятої статті 5 Закону України «Про міліцію» та статті 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» такі відомості:

- прізвище, ім'я, по батькові та дата народження затриманої особи (якщо вони відомі);

- час та підстави затримання особи;

- точна адреса місця для конфіденційного побачення адвоката із затриманою особою;

- найменування суб'єкта подання інформації, його поштова адреса, номери телефону та адреса електронної пошти;

- прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, що передала повідомлення.

Службова особа суб'єкта подання інформації, відповідальна за перебування затриманих, зобов'язана перевірити дотримання вимог цього Порядку та у разі нездійснення повідомлення про затримання - здійснити його самостійно.

Повідомлення про затримання осіб приймаються та обробляються уповноваженою службовою особою центру з надання допомоги цілодобово.

Повідомлення суб'єктів подання інформації, які надходять до центру з надання допомоги, реєструється в системі та/або журналі реєстрації повідомлень в момент його надходження.

Повідомленню присвоюється відповідний реєстраційний номер, який за допомогою телефонного, факсимільного зв'язку, електронної пошти або через систему повідомляється суб'єкту подання інформації.

Протягом години з моменту реєстрації повідомлення про затримання особи уповноважена службова особа центру з надання допомоги в установленому порядку призначає адвоката та видає доручення для підтвердження його повноважень для надання такій особі безоплатної вторинної правової допомоги, копія якого із зазначенням реєстраційного номера повідомлення за допомогою факсимільного зв'язку, електронної пошти або через систему передається суб'єкту подання інформації та реєструється ним.

Уповноважена службова особа центру з надання допомоги негайно перед передачею копії доручення суб'єкту подання інформації повідомляє призначеному адвокатові реквізити виданого доручення, на підставі якого таким адвокатом видається ордер, з яким він прибуває до затриманої особи.

Призначений центром з надання допомоги адвокат повинен прибути протягом години з моменту видання йому доручення, а у виняткових випадках - не пізніше ніж протягом шести годин з моменту видання йому доручення до затриманої особи для надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Відмова затриманої особи від адвоката, призначеного центром з надання допомоги, повинна бути здійснена такою особою в присутності цього адвоката у формі письмової заяви, копія якої надсилається адвокатом до центру з надання допомоги. (До переліку запитань)


Вторинна правова допомога включає в себе вже реальне супроводження справи громадянина в судах, хто здійснює цей супровід?

Забезпечення здійснення представництва інтересів суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу здійснюватиметься центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Самі правові послуги безоплатної вторинної правової допомоги надають адвокати, відібрані за результатами конкурсу. Тобто, після прийняття рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги призначає адвоката, який надає безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом.

У разі неможливості надання безоплатної вторинної правової таким адвокатом, центр укладає договір з адвокатом, включеним до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору про її надання.

Повноваження адвоката як захисника при провадженні дізнання, досудового слідства і в розгляді кримінальної справи в суді, для участі у розгляді справи про адміністративне правопорушення та представництва інтересів осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами підтверджуватимуться відповідним дорученням центру. (До переліку запитань)


Чи можливо замінити адвоката?

Адвоката, який надає безоплатну вторинну правову допомогу, може бути замінено лише у випадку хвороби адвоката; неналежного виконання адвокатом своїх зобов'язань за умовами договору; недотримання ним порядку надання безоплатної вторинної правової допомоги; виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, чи Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору.

Під час заміни одного адвоката іншим забезпечується безперервність надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Адвокат, який призначається на заміну іншого адвоката, зобов'язаний вжити заходів для усунення недоліків у наданні безоплатної вторинної правової допомоги, які мали місце до його призначення. (До переліку запитань)


У яких випадках адвокати залучаються тимчасово?

У разі неможливості надання безоплатної вторинної правової допомоги адвокатом, який надає безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги укладає договір з адвокатом, включеним до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору про її надання.

У договорі про надання безоплатної вторинної правової допомоги зазначаються обсяг правової допомоги, строк, протягом якого така допомога надаватиметься, та розмір плати.

Повноваження адвоката, з яким укладено договір про надання безоплатної вторинної правової допомоги, підтверджуються в такому ж порядку, як і для адвокатів, які залучаються на постійній основі. (До переліку запитань)


Якими можуть бути підстави для відмови в наданні правової допомоги?

Відмовити особі в наданні безоплатної вторинної правової допомоги можуть у випадку, коли:

- особа не належить до жодної з категорій осіб, які відповідно до Закону мають право на безоплатну вторинну правову допомогу;

- особа подала неправдиві відомості або фальшиві документи з метою віднесення її до однієї з категорій осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу;

- вимоги особи про захист або відновлення її прав є неправомірними;

- особі раніше надавалася безоплатна вторинна правова допомога з одного і того ж питання;

- особа використала всі національні засоби правового захисту у справі, з якої звертається за наданням безоплатної вторинної правової допомоги (у цьому випадку додається письмове роз’яснення про порядок звернення до відповідних міжнародних судових установ чи відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна).

У разі прийняття рішення про відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги особі роз’яснюватимуть порядок оскарження рішення про відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги. (До переліку запитань)

Якою є процедура проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги?

Протягом 2013 року Міністерством юстиції планується проведення конкурсів для відбору адвокатів, які відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» залучатимуться державою до надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Механізм проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової передбачений Порядком і умовами проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.12 № 915 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1362».

Відповідно до вищевказаного Порядку оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мін’юсту, веб-сайтах Координаційного центру (єдиному веб-порталі безоплатної правової допомоги), відповідних головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, відповідного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та в місцевих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 днів до кінцевого строку подання претендентами заяв про участь у конкурсі.

Конкурс полягає у відборі кращих адвокатів, які подали заяву про участь у конкурсі та документи, передбачені у Порядку. За результатами конкурсу відбираються претенденти, які набрали не менше визначеної мінімальної підсумкової оцінки, достатньої для включення їх до реєстру (реєстрів) адвокатів.

Включені до відповідних реєстрів адвокати за дорученням центру з надання правової допомоги на підставі контрактів (договорів) залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Контракти (договори) з адвокатами укладаються в установленому порядку, а саме відповідно до Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1214 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. № 8». (До переліку запитань)


Чи зможуть громадяни оскаржити дії осіб, які надаватимуть допомогу?

Безсумнівно, громадяни зможуть оскаржити дії чи бездіяльність осіб, які повинні надавати безоплатну правову допомогу.

Так, відповідно до статті 31 Закону дії та бездіяльність посадових і службових осіб, які порушують порядок та строки розгляду звернень про надання безоплатної правової допомоги, надання неякісної правової допомоги можуть бути оскаржені в установленому законом порядку до суду та в адміністративному порядку.

Відмова органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, установи у наданні безоплатної первинної правової допомоги, службових та посадових осіб у наданні первинної правової допомоги може бути оскаржена в установленому законом порядку до суду. Рішення Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги про відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги можуть бути оскаржені в установленому законом порядку до суду. Особи ж, які порушили цей Закон, несуть відповідальність у порядку, встановленому законом. (До переліку запитань)


Чи несе відповідальність особа, яка незаконно отримала безоплатну вторинну правову допомогу?

Якщо надання безоплатної вторинної правової допомоги припиняється за наслідком встановлення факту подання особою завідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів, що стали підставою для віднесення їх до категорій осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, такі особи несуть відповідальність у порядку, встановленому законом. (До переліку запитань)

Адреси центрів з надання безоплатної правової допомоги

Контактний телефон - 0 800 213 103

Місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги (адреси)

Назва центру Адреса центру Веб-сайт
м. Київ
Перший київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Київ, бульвар Верховної Ради 33/1
Другий київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Київ, вул. Ділова, 14 б
Третій київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Київ, Сімферопольська, 5/1
Четвертий київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 2 а
Вінницька область
Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Вінниця, вул. Порика, 29
 • Барське бюро правової допомоги
 • Вінницьке бюро правової допомоги
 • Жмеринське бюро правової допомоги
 • Тиврівське бюро правової допомоги
 • м.Бар, вул. Героїв Майдану, 6
 • м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 17
 • м.Жмеринка, вул. Валерія Брезденюка, 19
 • смт.Тиврів, вул. Шевченка, 5
Гайсинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Гайсин, вул. Івана Франка, 28
 • Бершадське бюро правової допомоги
 • Іллінецьке бюро правової допомоги
 • Ладижинське бюро правової допомоги
 • Немирівське бюро правової допомоги
 • Тростянецьке бюро правової допомоги
 • Теплицьке бюро правової допомоги
 • Чечельницьке бюро правової допомоги
 • м. Бершадь, вул. Героїв України, 8
 • м. Іллінці, вул. Соборна, 27
 • м. Ладижин, вул. Кравчика, 33
 • м.Немирів, вул. Некрасова, 6
 • смт. Тростянець  вул Соборна, 77
 • смт.Теплик, пров. Поштовий, 7
 • смт.Чечельник, вул. Свято-Михайлівська, 7
Козятинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Козятин, провул. Кондрацького, 1 а
 • Калинівське бюро правової допомоги
 • Липовецьке бюро правової допомоги
 • Літинське бюро правової допомоги
 • Погребищенське бюро правової допомоги
 • Хмільницьке бюро правової допомоги
 • Оратівське бюро правової допомоги
 • м.Калинівка вул. Нестерчука, 39 
 • м.Липовець, вул. Некрасова, 4
 • м.Літин вул. Героїв Чорнобиля, 17
 • м.Погребище вул.Б.Хмельницького, 75
 • м.Хмільник, вул.Літописна, 11
 • смт.Оратів, вул. Героїв Майдану, 107
Томашпільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Томашпіль, площа Тараса Шевченка, 6
 • Шаргородське бюро правової допомоги
 • Могилів-Подільське бюро правової допомоги
 • Тульчинське бюро правової допомоги
 • Ямпільське бюро правової допомоги
 • Чернівецьке бюро правової допомоги
 • Крижопільське бюро правової допомоги
 • Вапнярське бюро правової допомоги
 • Мурованокуриловецьке бюро правової допомоги
 • Піщанське бюро правової допомоги
 • м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 252
 • м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 1/3
 • м. Тульчин, вул.Леонтовича  47 
 • м. Ямпіль,  вул.Богдана Хмельницького, 50
 • смт. Чернівці, вул. Леніна, 72, 2-й поверх
 • смт. Крижопіль, вул. Соборна, 20а
 • смт. Вапнярка вул. Незалежності, 219
 • смт. Муровані Курилівці, вул.Соборна, 47
 • смт. Піщанка вул.Вишнева, 5
Волинська область
Володимир-Волинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Володимир-Волинський, вул. Устилузька, 19
 • Горохівське бюро правової допомоги
 • Любомльське бюро правової допомоги
 • Нововолинське бюро правової допомоги
 • Іваничівське бюро правової допомоги
 • Локачинське бюро правової допомоги
 • Шацьке бюро правової допомоги
 • м.Горохів, вул.Шевченка, 25
 • м.Любомль,вул.Богдана Хмельницького, 12
 • м.Нововолинськ ,вул.Винниченка, 14
 • смт. Іваничі, вул.Банківська, 6 
 • смт. Локачі, вул. Героїв Майдану, 1
 • смт. Шацьк,вул.50 років Перемоги, 1б
Ковельський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Ковель, вул. С. Бандери, 5
 • Камінь-Каширське бюро правової допомоги
 • Турійське бюро правової допомоги
 • Любешівське бюро правової допомоги
 • Ратнівське бюро правової допомоги
 • Старовижівське бюро правової допомоги
 • м. Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 8
 • сел. Турійськ, вул. Луцька, 23
 • смт. Любешів, вул. Незалежності, 76
 • смт. Ратне, вул. Каштанова, 24
 • смт. Стара Вижівка, вул. Незалежності, 52
Луцький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Луцьк, вул. Прогресу, 7
 • Ківерцівське бюро правової допомоги
 • Рожищенське бюро правової допомоги
 • Маневицьке бюро правової допомоги
 • м. Ківерці, вул. Грушевського, 23
 • м. Рожище, вул. Незалежності, 60
 • смт. Маневичі, вул. Комарова, 32
Дніпропетровська область
Кам'янський міський центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Кам'янське, вул. Москворецька, 14
 • Верхньодніпровське бюро правової допомоги
 • Криничанське бюро правової допомоги
 • Петриківське бюро правової допомоги
 • Вільногірське бюро правової допомоги 
 • м. Верхньодніпровськ, вул. О. Поля, 3, к.11
 • смт. Кринички, вул. Виконкомівська, 17, к. 15,16
 • смт. Петриківка, пр. Петра Калинишевського, 69, к. 206, 208
 • м. Вільногірськ, вул. Центральна, 43, 2 поверх
Перший дніпропетровський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52
 • Синельниківське бюро правової допомоги
 • Слобожанське бюро правової допомоги
 • м. Синельникове, вул. Богми, 4а
 • смт. Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського 42 
 
Другий дніпропетровський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Дніпро, пр. Слобожанський, 8
 • Новомосковське бюро правової допомоги
 • Магдалинівське бюро правової допомоги
 • Царичанське бюро правової допомоги
 • м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 12
 • смт. Магдалинівка, вул. Центральна, 84
 • смт. Царичанка, вул. Комсомольська, 120
Третій дніпропетровський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 90
 • Солонянське бюро правової допомоги
 • Новоолександрівське бюро правової допомоги
 • смт. Солоне, вул. Гагаріна, 12а
 • м. Дніпро, пл. Шевченко, буд. 7, кім 110/2 
Перший криворізький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Кривий Ріг, пр. Героїв-підпільників, 1А
 • Жовтоводське бюро правової допомоги
 • Криворізьке  бюро правової допомоги
 • П'ятихатське бюро правової допомоги
 • Апостолівське бюро правової допомоги
 • м. Жовті Води, бульвар Свободи, 62
 • м. Кривий ріг, вул. Станіслава Конткевича, 37
 • м. Пятихатки, вул. Пушкіна, 107
 • м. Апостолове, вул.Центральна, 63

Другий криворізький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

 • Широківське бюро правової допомоги
 • Софіївське бюро правової допомоги
м. Кривий Ріг, пр. Героїв-підпільників, 1А
 • смт. Широке, вул. Соборна, 99 (1 поверх)
 • смт. Софіївка, вул. Карпенка, 20
Нікопольський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

м. Нікополь, вул. І. Богуна, 9

 • Марганецьке бюро правової допомоги
 • Покровське бюро правової допомоги
 • Томаківське бюро правової допомоги
 • м. Марганець, вул. О. Кошового, 4
 • м.Покров, вул. Героїв України, 13
 • смт. Томаківка, Лесі Українки 41
Павлоградський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Павлоград, вул. Полтавська, 129
 • Першотравенське бюро правової допомоги
 • Васильківське бюро правової допомоги
 • Петропавлівське бюро правової допомоги
 • Покровське бюро правової допомоги
 • Межівське бюро правової допомоги
 • м. Першотравенськ, вул. Молодіжна, 26
 • смт. Васильків, вул. Спортивна, 35
 • смт. Петропавлівка, вул. Героїв України, 62
 • смт. Покровське, вул. Центральна 30-а
 • смт. Межова, вул. Грушевського, буд.7
Донецька область
Краматорський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Краматорськ, вул. Академічна, 20
 • Добропільське бюро правової допомоги
 • Дружківське бюро правової допомоги
 • Бахмутське бюро правової допомоги
 • Волноваське бюро правової допомоги
 • Вугледарське бюро правової допомоги
 • Костянтинівське бюро правової допомоги
 • Лиманське бюро правової допомоги
 • Селидівське бюро правової допомоги
 • Слов'янське бюро правової допомоги
 • Торецьке бюро правової допомоги
 • Курахівське бюро правової допомоги
 • Нікольське бюро правової допомоги
 • Авдіївське бюро правової допомоги
 • Покровське бюро правової
 • Олександрівське бюро правової допомоги
 • м. Добропілля, вул. Незалежна, 35, 1-й поверх
 • м. Дружківка, вул. Короленка, 1
 • м. Бахмут, вул. Василя Першина, 24
 • м.Волноваха, вул.Центральна, 43
 • м. Вугледар, вул. 30-річчя Перемоги, 16
 • м. Костянтинівка, вул. Театральна, 5
 • м.Лиман, вул. Пушкіна 12б
 • м.Селідове, вул. Маяковського, 10
 • м.Слов'янськ, вул.Університетська, 47
 • м.Торецьк, вул.Героїв праці, 3
 • м. Курахове, пр-т Соборний, 4
 • смт. Нікольське, вул. Свободи, 87
 • м. Авдіївка, вул. Молодіжна, 1
 • м. Покровськ, вул. Якіра, 2
 • смт. Олександрівка, вул. Самарського, 5, 1-й поверх
Маріупольський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Маріуполь, вул. Нахімова, 82
Житомирська область
Бердичівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Бердичів, вул. Чорновола, 9
 • Андрушівське бюро правової допомоги
 • Чуднівське бюро правової допомоги
 • Любарське бюро правової допомоги
 • Попільнянське бюро правової допомоги
 • Романівське бюро правової допомоги
 • Ружинське бюро правової допомоги
 • м. Андрушівка, пл. Т.Шевченка, 1
 • м. Чуднів, вул. Героїв майдану, 132
 • смт. Любар, вул. Миру, 20
 • смт. Попільня, вул. Горького, 6А
 • смт. Романів, вул. Лялевича, 2
 • смт. Ружин, вул. Бурди, 23
Житомирський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Житомир, вул. Гагаріна, 47
 • Коростишівське бюро правової допомоги
 • Радомишльське бюро правової допомоги
 • Брусилівське бюро правової допомоги
 • Черняхівське бюро правової допомоги
 • м. Коростишів Соборна площа, 18
 • м. Радомишль, вул. 9 січня, 2а
 • смт. Брусилів, вул. Лермонтова, 3
 • смт. Черняхів, вул. Шевченка, 4
Коростенський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Коростень, вул. Сосновського, 28 г
 • Малинське бюро правової допомоги
 • Овруцьке бюро правової допомоги
 • Лугинське бюро правової допомоги
 • Народицьке бюро правової допомоги
 • Хорошівське бюро правової допомоги
 • м.Малин вул.Лисенка, 19
 • м.Овруч, вул.Героїв Майдану, 1/21
 • смт.Лугини вул.Горького,8ґ\42
 • смт.Народичі вул.Визволителів, 80
 • смт.Хорошів вул.Незалежності, 4
Новоград-Волинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Новоград-Волинський, вул. Івана Франка, 31 а
 • Олевське бюро правової допомоги
 • Ємільчинське бюро правової допомоги
 • Пулинське бюро правової допомоги
 • Баранівське бюро правової допомоги
 • м.Олевськ, вул.Володимирська, 5
 • смт.Ємільчине, вул.Соборна, 18
 • смт.Пулини, вул.Незалежності, 12
 • смт. Баранівка, вул. Першотравенська, 17 
Закарпатська область
Мукачівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Мукачеве, вул. Пушкіна, 30
 • Берегівське бюро правової допомоги
 • Іршавське бюро правової допомоги
 • Свалявське бюро правової допомоги
 • Воловецьке бюро правової допомоги
 • м.Берегово, вул.Кошута, 1
 • м.Іршава,вул.пл.Народна,1
 • м. Свалява, вул. Визволення, 1
 • смт.Воловець,вул.Пушкіна, 6
Ужгородський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Ужгород, вул. Загорська, 51
 • Перечинське бюро правової допомоги
 • Чопське бюро правової допомоги
 • Великоберезнянське бюро правової допомоги
 • м.Перечин, пл. Народна, 16
 • м.Чоп, вул.Залізнична, 1
 • смт. Великий Березний, вул.Шевченка, 27
Хустський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Хуст, вул. І. Франка, 6 
 • Виноградівське бюро правової допомоги
 • Рахівське бюро правової допомоги
 • Тячівське бюро правової допомоги
 • Великобичківське бюро правової допомоги
 • Дубівське бюро правової допомоги
 • Міжгірське бюро правової допомоги
 • м. Виноградів, пл. Миру, 3
 • м. Рахів, вул. Миру,1
 • м. Тячів, вул. Незалежності, 30
 • смт. В. Бичків, вул. Грушевського, 108
 • смт. Дубове, вул. Гагаріна,1А
 • смт. Міжгір'я, вул. Шевченка, 97
Запорізька область
Бердянський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Бердянськ, вул. Свободи, 115/8
 • Гуляйпільське бюро правової допомоги
 • Приморське бюро правової допомоги
 • Пологівське бюро правової допомоги
 • Більмацьке бюро правової допомоги
 • Чернігівське бюро правової допомоги
 • м.Гуляйполе, вул. Соборна, 103
 • м. Приморськ, вул. Центральна, 38
 • м. Пологи, пров. Некрасова, 2
 • смт. Більмак, вул. Запорізька, 28а
 • смт. Чернігівка, вул. Соборна, 448
Перший запорізький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Запоріжжя, проспект Соборний, 77
 • Вільнянське бюро правової допомоги
 • Оріхівське бюро правової допомоги
 • Новомиколаївське бюро правової допомоги
 • м.Вільнянськ, пров. Поліграфічний, 10
 • м.Оріхів, вул.Покровська,  58
 • смт. Новомиколаївка, вул. Соборності,  84
Другий запорізький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Запоріжжя, пл. Профсоюзів, 5
Мелітопольський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Мелітополь, вул. Вакуленчука, 99
 • Енергодарське бюро правової допомоги
 • Василівське бюро правової допомоги
 • Кам'янсько-Дніпровське бюро правової допомоги
 • Токмацьке бюро правової допомоги
 • Великобілозерське бюро правової допомоги
 • Веселівське бюро правової допомоги
 • Михайлівське бюро правової допомоги
 • Якимівське бюро правової допомоги
 • Приазовське бюро правової допомоги
 • м. Енергодар, вул.Комсомольська, 57
 • м.Василівка, вул. Театральна, 14
 • м.Кам'янка Дніпровська, вул.Йожикова,  110
 • м.Токмак, вул. Революційна, 55
 • смт. Велика Білозерка, вул.Пархоменка, 193
 • смт. Веселе, вул. Леніна, 202
 • смт. Михайлівка, вул. Святопокровська, 4а
 • смт. Якимівка, вул.Леніна, 93
 • смт. Приазовське, вул. Горького, 70
Івано-Франківська область
Івано-Франківський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Івано-Франківськ, вул. Івана Франка, 4
 • Галицьке бюро правової допомоги
 • Тлумацьке бюро правової допомоги
 • Яремчанське бюро правової допомоги
 • Надвірнянське бюро правової допомоги
 • Богородчанське бюро правової допомоги
 • м. Галич, пл. Волі, 1
 • м.Тлумач, вул.Д.Галицького, 17
 • м.Яремче, вул.Свободи, 309
 • м. Надвірна, вул. Грушевського, 18
 • смт.Богородчани, вул. Шевченка, 69
Калуський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Калуш, вул. Бандери, 18
 • Долинське бюро правової допомоги
 • Рогатинське бюро правової допомоги
 • Болехівське бюро правової допомоги
 • Перегінське бюро правової допомоги
 • Рожнятівське бюро правової допомоги
 • Бурштинське бюро правової допомоги
 • м. Долина, вул. Б. Хмельницького, 2а
 • м. Рогатин, вул. Галицька, 67
 • м. Болехів, вул. Д. Галицького, 47
 • смт. Перегінське, вул. Сагайдачного, 26 
 • смт.Рожнятів, пл.Єдності, 4
 • м. Бурштин, вул. Коновальця, 2
Коломийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Коломия, вул. Міцкевича 2 (2-й поверх)
 • Снятинське бюро правової допомоги
 • Косівське бюро правової допомоги
 • Верховинське бюро правової допомоги
 • Городенківське бюро правової допомоги
 • м. Снятин, вул. Незалежності, 1 
 • м. Косів, вул. Незалежності, 85 
 • смт.  Верховина, вул. Франка , 23
 • м. Городенка, вул. Шевченка, 69
Київська область
Білоцерківський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Біла Церква, вул. Гайок, 4-А
 • Богуславське бюро правової допомоги
 • Кагарлицьке бюро правової допомоги
 • Миронівське бюро правової допомоги
 • Сквирське бюро правової допомоги
 • Таращанське бюро правової допомоги
 • Тетіївське бюро правової допомоги
 • Володарське бюро правової допомоги
 • Рокитнянське бюро правової допомоги
 • Ставищенське бюро правової допомоги
 • м. Богуслав вул. Миколаївська, 28
 • м. Кагарлик вул. Кооперативна 19
 • м. Миронівка, вул.Соборна, 60
 • м. Сквира вул. Соборна 22
 • м.Тараща, вул. Шевченка, буд. 27 
 • м.Тетіїв, вул.Цвіткова, 9б
 • смт. Володарка, пл. Миру 2
 • смт. Рокитне вул. Ентузіастів 7
 • смт. Ставище, вул. Радянська  буд 35/1
Броварський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Бровари, вул. Гагаріна, 16
 • Бориспільське бюро правової допомоги
 • Переяслав-Хмельницьке бюро правової допомоги
 • Яготинське бюро правової допомоги
 • Баришівське бюро правової допомоги
 • Згурівське бюро правової допомоги
 • м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79в
 • м. Переяслав-Хмельницький, вул. Оболонна, 2в
 • м. Яготин, вул. Незалежності, 116
 • смт. Баришівка, вул. Леніна, 19а
 • смт. Згурівка, вул. Українська, 19, 4 поверх
Вишневський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Вишневе, вул. Південна, 5 б
 • Васильківське бюро правової допомоги
 • Вишгородське бюро правової допомоги
 • Ірпінське бюро правової допомоги
 • Фастівське бюро правової допомоги
 • Обухівське бюро правової допомоги
 • Бородянське бюро правової допомоги
 • Іванківське бюро правової допомоги
 • Макарівське бюро правової допомоги
 • м. Васильків, вул. Покровська, 5
 • м. Вишгород, вул. Кургузова, 13
 • м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а
 • м. Фастів, вул. Суворова, 1
 • м.Обухів, вул.Київська,14, 1-й поверх
 • смт. Бородянка, вул.Центральна, 327
 • смт. Іванків, вул. І. Проскури, 26
 • смт. Макарів, вул. Дмитра Ростовського, 26
Кіровоградська область
Голованівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Голованівськ, вул. Ціолковського, 1
 • Благовіщенське  бюро правової допомоги
 • Бобринецьке бюро правової допомоги
 • Гайворонське бюро правової допомоги
 • Маловисківське бюро правової допомоги
 • Новоукраїнське бюро правової допомоги
 • Добровеличківське бюро правової допомоги
 • Вільшанське бюро правової допомоги
 • Новоархангельське бюро правової допомоги
 • м.Благовіщенське, вул.Ореста Гуменюка, 8
 • м.Бобринець, вул. Незалежності, 80
 • м.Гайворон, вул. Великого Кобзаря, 20, 1-й поверх
 • м.Мала Виска, вул. В.Бровченка, 33
 • м.Новоукраїнка, вул. Покровська, 67
 • смт. Добровеличківка, вул.Центральна 103/7
 • смт. Вільшанка, вул. Лагонди, 30
 • смт.Новоархангельськ, вул.Пушкіна, 28
Кіровоградський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Кіровоград, вул. Архiтектора Паученка, 64/53
 • Долинське бюро правової допомоги
 • Новомиргородське бюро правової допомоги
 • Компаніївське бюро правової допомоги
 • Новгородківське бюро правової допомоги
 • Устинівське бюро правової допомоги
 • м. Долинська, вул. Шевченка, 59
 • м. Новомиргород, вул. Соборності, 106
 • смт. Компаніївка, вул. Паркова, 4
 • смт. Новгородка, вул. Центральна, 1
 • смт. Устинівка, вул. Благодатна, 1
Олександрійський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Олександрія, вул. Першотравнева, 18
 • Знам'янське бюро правової допомоги
 • Світловодське бюро правової допомоги
 • Петрівське бюро правової допомоги
 • Онуфріївське бюро правової допомоги
 • Олександрівське бюро правової допомоги
 • м.Знам'янка вул. Героїв Крут,  9
 • м.Світловодськ вул. Павлівська,  13а
 • сел. Петрове, вул. Центральна, 21
 • сел.Онуфріївка вул. Графа Толстого, 68
 • смт. Олександрівка, вул. Незалежності України, 63
Луганська область
Сєвєродонецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Сєвєродонецьк, вул. Гоголя, 24
 • Кремінське бюро правової допомоги
 • Попаснянське бюро правової допомоги
 • Гірське бюро правової допомоги
 • Рубіжанське бюро правової допомоги
 • м. Кремінне, вул. Красна, 20
 • смт. Попасна, вул.Миру, 2
 • м.Гірське вул. Центральна, 7
 • пл. Володимирська, 2
Старобільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Старобільськ, вул. Трудова, 12 а
 • Сватівське бюро правової допомоги
 • Щастинське бюро правової допомоги
 • Білокуракинське бюро правової допомоги
 • Новоайдарське бюро правової допомоги
 • Новопсковське бюро правової допомоги
 • м. Сватове, майдан Злагоди, 25
 • м. Щастя, вул. Дружби, 2а
 • смт. Білокуракине, вул.Базарна,13
 • смт. Новоайдар вул.Банківська,33
 • смт. Новопсковськ, вул. Українська, 114
Міловський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги смт. Мілове, вул. Миру, 38
 • Біловодське бюро правової допомоги
 • смт.Біловодськ, вул.Петра Біловоди, 9
Львівська область
Буський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Буськ, вул. Петрушевича, 8
 • Бродівське бюро правової допомоги
 • Золочівське бюро правової допомоги
 • Кам'янко-Бузьке бюро правової допомоги
 • Радехівське бюро правової допомоги
 • м.Броди, вул.Щурата, 8
 • м.Золочів,  вул.Валова, 4
 • м.Кам'янка-Бузька, вул.Я.Мудрого, 17б
 • м.Радехів, просп. Відродження, 7
Перший львівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71
 • Новояворівське бюро правової допомоги
 • Перемишлянське бюро правової допомоги
 • Пустомитівське бюро правової допомоги
 • Яворівське бюро правової допомоги
 • м. Новояворівськ, вул. Січових Стрільців, 5
 • м. Перемишляни, вул. Привокзальна, 3а
 • м. Пустомити, вул. Грушевського, 4
 • м. Яворів, вул. Львівська, 2, 1-й поверх  
Другий львівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Львів, вул. Винниченка, 30
 • Жовківське бюро правової допомоги
 • Городоцьке бюро правової допомоги
 • Рава-Руське бюро правової допомоги
 • м.Жовква, вул.Запорізька, 4
 • м. Городок, вул. Львівська, 1а
 • м. Рава-Руська, вул. Ярослава Мудрого, 8
Самбірський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Самбір, вул.Мазепи, 13
 • Мостиське бюро правової допомоги
 • Рудківське бюро правової допомоги
 • Старосамбірське бюро правової допомоги
 • Турківське бюро правової допомоги
 • м. Мостиська, вул.Галицька, 7
 • м. Рудки, площа Відродження, 23
 • м. Старий Самбір, вул. Лева Галицького, 114
 • м. Турка, майдан Шевченка, 26б
Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Стрий, вул. Ольги Бачинської, 1 а
 • Бориславське бюро правової допомоги
 • Миколаївське бюро правової допомоги
 • Новороздільське бюро правової допомоги
 • Сколівське бюро правової допомоги
 • Трускавецьке бюро правової допомоги
 • Дрогобицьке бюро правової допомоги
 • Жидачівське бюро правової допомоги
 • м. Борислав, вул. Адама Міцкевича, 64
 • м. Миколаїв, вул.Чайковського, 18
 • м. Новий Розділ, просп. Шевченка, 21
 • м. Сколе, вул. Майдан Незалежності, 9, 1-й поверх
 • м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62
 • м. Дрогобич, вул. Л.Українки, 70
 • м. Жидачів, вул. Маркіяна Шашкевича,28
Червоноградський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Червоноград, проспект Шевченка, 21
 • Соснівське бюро правової допомоги
 • Сокальське бюро правової допомоги
 • м. Соснівка, вул. Галицька 3а
 • м. Сокаль, вул. Міцкевича, 5
Миколаївська область
Вознесенський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Вознесенкськ, вул. Київська, 26-А
 • Первомайське бюро правової допомоги
 • Южноукраїнське бюро правової допомоги
 • Братське бюро правової допомоги
 • Веселинівське бюро правової допомоги
 • Врадіївське бюро правової допомоги
 • Доманівське бюро правової допомоги
 • Єланецьке бюро правової допомоги
 • Кривоозерське бюро правової допомоги
 • м. Первомайськ, вул. Грушевського, 1
 • м. Южноукраїнськ, вул. Дружби Народів, 23, к. 14
 • смт. Братське, вул. Миру, 131
 • смт. Веселинове, вул. Димитрова, 6
 • смт. Врадїївка, вул. Героїв Врадїївщини, 89
 • смт. Доманівка, вул. Центральна, 39а
 • смт. Єланець, вул. Соборна, 136, к. 3, 10, 1-й поверх
 • смт. Криве Озеро, вул. Кобзаря, 42
Перший миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Миколаїв, вул. Образцова, 4-А/2
 • Ольшанське бюро правової допомоги
 • Новоодеське бюро правової допомоги
 • Очаківське бюро правової допомоги
 • Березанське бюро правової допомоги
 • м.Миколаїв, вул.Очаківська, 142
 • м.Нова Одеса, вул. Леніна, 179
 • м.Очаків, вул.Торгова, 44
 • смт.Березанка, вул.Центральна, 41
Другий миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 61
 • Новобузьке бюро правової допомоги
 • Снігурівське бюро правової допомоги
 • Баштанське бюро правової допомоги
 • Казанківське бюро правової допомоги
 • Воскресенське бюро правової допомоги
 • Березнегуватське бюро правової допомоги
 • м. Новий Буг, вул. Гагаріна, 7
 • м. Снігурівка, вул. Суворова, 49
 • м.Баштанка, вул.Баштанської Республіки, 41
 • смт. Казанка , вул. Миру, 213
 • смт. Воскресенське, вул. Соборна, 84 
 • смт. Березнегувате, вул. Соборно-Миколаївська, 1
Одеська область
Арцизький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Арциз, вул. Будівельників, 15 б
 • Татарбунарське бюро правової допомоги
 • Тарутинське бюро правової допомоги
 • Саратське бюро правової допомоги
 • м. Татарбунари, вул. В.Тура, 48
 • смт. Тарутине, вул. Центральна, 124
 • смт. Сарата, вул.Чкалова, 2
Ізмаїльський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Ізмаїл, проспект Миру, 23
 • Кілійське бюро правової допомоги
 • Ренійське бюро правової допомоги
 • Болградське бюро правової допомоги
 • м.Кілія, вул. Миру, 77
 • м.Рені, вул. 28 Червня,125
 • м.Болград, вул. Інзовська, 170
Котовський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Котовськ, вул. Соборна, 194 а
 • Ананьївське бюро правової допомоги
 • Балтське бюро правової допомоги
 • Кодимське бюро правової допомоги
 • Любашівське бюро правової допомоги
 • Миколаївське бюро правової допомоги
 • Окнянське бюро правової допомоги
 • Савранське бюро правової допомоги
 • Ширяївське бюро правової допомоги
 • м. Ананьїв, вул. Незалежності, 20, каб.6
 • м. Балта, вул. 30 років Перемоги, 24
 • м. Кодима, вул. Соборна, 88, каб.13
 • смт. Любашівка, вул.Софіївська,47 каб.1,2
 • смт. Миколаївка, вул. Незалежності, 71а, каб. 21
 • смт. Окни, вул, Комарова,2, каб.  15
 • смт. Саврань, вул. Соборна,9, каб. 6,15
 • смт. Ширяєве, вул. Соборна, 158
Перший одеський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 98
 • Білгород-Дністровське бюро правової допомоги
 • Біляївське бюро правової допомоги
 • Овідіопольське бюро правової допомоги
 • Теплодарське бюро правової допомоги
 • Чорноморське бюро правової допомоги
 • м. Білгород-Дністровський, вул. Грецька, 24
 • м. Біляївка, вул. Кіпенка, 6
 • м. Овідіополь, вул. Шевченка, 169
 • м. Теплодар, вул. Польова, 1, каб. 7
 • м. Чорноморськ, вул. Першого Травня, 3, приміщення 305, каб. 105
Другий одеський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Одеса, вул. Коблевська, 40
Третій одеський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 1
 • Березівське бюро правової допомоги
 • Южненське бюро правової допомоги
 • Доброславське бюро правової допомоги

 

 • м. Березівка, вул. М.Грушевського, 10/1
 • м. Южний, вул. Шевченка, 7
 • смт. Доброслав, вул.Центральна, 75
Роздільнянський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Роздільна, вул. Привокзальна, 10-А
 • Захарівське бюро правової допомоги
 • Іванівське бюро правової допомоги
 • Великомихайлівське бюро правової допомоги 
 • смт. Захарівка, вул. Першого Травня, 49 
 • смт. Іванівка, вул. Центральна, 93
 • смт. Велика Михайлівка, вул. Пушкіна, 2б
Полтавська область
Кременчуцький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Кременчук, вул. Небесної Сотні, 54
 • Глобинське бюро правової допомоги
 • Горішньоплавненське бюро правової допомоги
 • Кобеляцьке бюро правової допомоги
 • Козельщинське бюро правової допомоги
 • Семенівське бюро правової допомоги
 • м. Глобине, вул. Леніна, 212
 • м. Горишні Плавні, вул.Героїв Дніпра, 40
 • м. Кобеляки, вул. Батиря,  6
 • смт. Козельщина, вул. Радянська, 75/15
 • смт. Семенівка,  вул. Незалежності, 34
Лубенський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Лубни, вул. Монастирська, 17
 • Гребінківське бюро правової допомоги
 • Лохвицьке бюро правової допомоги
 • Миргородське бюро правової допомоги
 • Пирятинське бюро правової допомоги
 • Хорольське бюро правової допомоги
 • Оржицьке бюро правової допомоги
 • Чорнухинське бюро правової допомоги
 • м. Гребінка, пров. Спортивний, 11
 • м. Лохвиця, вул. Перемоги, 6
 • м. Миргород, вул. Гоголя, 165
 • м. Пирятин, вул. Соборна, 41
 • м. Хорол, вул. Незалежності, 78а
 • смт. Оржиця, вул. Центральна, 22
 • смт. Чорнухи, вул.Центральна, 30
Перший полтавський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Полтава, вул. Європейська, 37/40
 • Карлівське бюро правової допомоги
 • Великобагачанське бюро правової допомоги
 • Котелевське бюро правової допомоги
 • Новосанжарське бюро правової допомоги
 • Решетилівське бюро правової допомоги
 • Чутівське бюро правової допомоги
 • Шишацьке бюро правової допомоги
 • м. Карлівка, вул. Полтавський шлях, 54-А
 • смт. В.Багачка, вул. Леніна, 19-А
 • смт. Котельва, вул. Полтавський шлях, 235
 • смт. Нові Санжари, пл. Перемоги, 11
 • смт. Решетилівка, вул. Покровська, 11
 • смт. Чутове, вул. Набережна, 15
 • смт. Шишаки, вул. Партизанська, 2
Другий полтавський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Полтава, вул. Фрунзе, 37/40
 • Зіньківське бюро правової допомоги
 • Гадяцьке бюро правової допомоги
 • Диканське бюро правової допомоги
 • Машівське бюро правової допомоги
 • м. Зіньків, Воздвиженська, 64
 • м. Гадяч, вул. Шевченка 5
 • смт. Диканька, вул. Гоголя, 1
 • смт. Машівка, вул. Незалежності, 111
Рівненська область
Дубенський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Дубно, вул. Грушевського, 171-б
 • Радивилівське бюро правової допомоги
 • Млинівське бюро правової допомоги
 • м. Радивилів, вул. Кременецька, 52
 • смт. Млинів, вул. Поліщука,   18
Рівненський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Рівне, вул. Кавказька, 7
 • Здолбунівське бюро правової допомоги
 • Корецьке бюро правової допомоги
 • Костопільське бюро правової допомоги
 • Острозьке бюро правової допомоги
 • Гощанське бюро правової допомоги
 • Рівненське бюро правової допомоги
 • Радивилівське бюро правової допомоги
 • Млинівське бюро правової допомоги
 • м. Здолбунів, вул. Пушкіна, 44
 • м. Корець, вул. Київська, 37
 • м. Костопіль, вул. Сарненська, 24а
 • м. Острог, вул. Незалежності, 9
 • смт. Гоща, вул. Незалежності, 20
 • м.Рівне, вул.Соборна,195
 • м. Радивилів, вул. Кременецька, 52
 • смт. Млинів, вул. Поліщука, 18 
Сарненський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Сарни, вул. Широка, 22
 • Березнівське бюро правової допомоги
 • Дубровицьке бюро правової допомоги
 • Володимирецьке бюро правової допомоги
 • Рокитнівське бюро правової допомоги
 • м. Березне, вул. Київська,9
 • м. Дубровиця, вул. Воробинська, 9
 • смт. Володимирець, вул. Соборна, 20
 • смт. Рокитне, вул. Незалежності, 21
Сумська область
Конотопський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 43
 • Буринське бюро правової допомоги
 • Роменське бюро правової допомоги
 • Липоводолинське бюро правової допомоги
 • Недригайлівське бюро правової допомоги
 • м.Буринь, вул.Першотравнева, 20
 • м.Ромни, бульвар Свободи,  1
 • смт.Липова Долина, вул.Полтавська,  17
 • смт.Недригайлів, вул.Сумська, 13
Охтирський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Охтирка, вул. Перемоги, 13
 • Лебединське бюро правової допомоги
 • Тростянецьке бюро правової допомоги
 • Великописарівське бюро правової допомоги
 • м. Лебедин, пл.Соборна, 29
 • м. Тростянець, вул. Л. Татаренка, 4
 • смт. Велика Писарівка, вул.Ярослава Мудрого, 1
Сумський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Суми, вул. Покровська, 9/1
 • Путивльське бюро правової допомоги
 • Білопільське бюро правової допомоги
 • Краснопільське бюро правової допомоги
 • м. Путивль просп. Іоанна Путивльського, 46
 • м. Білопілля вул. Соборна, 53
 • смт. Краснопілля, вул.Перемоги, 2
Шосткинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Шостка, вул. Горького, 4
 • Глухівське бюро правової допомоги
 • Кролевецьке бюро правової допомоги
 • Середино-Будське бюро правової допомоги
 • Ямпільське бюро правової допомоги
 • м. Глухів, вул. Шевченка, 4
 • м. Кролевець, вул. Грушевського, 19
 • м. Середина-Буда, вул. Троїцька, 2
 • смт. Ямпіль, бульвар Ювілейний, 1
Тернопільська область
Кременецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Кременець, вул. Шевченка, 59-А
 • Збаразьке бюро правової допомоги
 • Зборівське бюро правової допомоги
 • Лановецьке бюро правової допомоги
 • Шумське бюро правової допомоги
 • м. Збараж, вул.Шолом-Алейхема,19
 • м. Зборів, вул.Б.Хмельницького,47
 • м. Ланівці, вул.Незалежності, 20а, каб. 46
 • м. Шумськ, вул.Шевченка, 3
Тернопільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7
 • Бережанське бюро правової допомоги
 • Підгаєцьке бюро правової допомоги
 • Теребовлянське бюро правової допомоги
 • Козівське бюро правової допомоги
 • Підволочиське бюро правової допомоги
 • м. Бережани, вул. Банкова, 6
 • м. Підгайці, вул. Шевченка, 2а
 • м. Теребовля, вул. Князя Василька, 150
 • смт. Козова, вул. Дорошенка, 3
 • смт. Підволочиськ, вул. Д.Галицького, 80
Чортківський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Чортків, вул. Шевченка, 54
 • Борщівське бюро правової допомоги
 • Бучацьке бюро правової допомоги
 • Заліщицьке бюро правової допомоги
 • Монастирське бюро правової допомоги
 • Гусятинське бюро правової допомоги
 • м. Борщів, вул.Шевченка, 20а
 • м. Бучач, Майдан Волі, 1
 • м. Заліщики, вул.С.Бандери, 38
 • м. Монастириська вул.Шевченка, 12а
 • смт. Гусятин, вул. Суходільська, 7
Харківська область
Богодухівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Богодухів, вул. Покровська, 5
 • Валківське бюро правової допомоги
 • Коломацьке бюро правової допомоги
 • Краснокутське бюро правової допомоги
 • м.Валки, вул.Харківська, 2
 • смт. Коломак, пров.Свободи,2а
 • смт. Краснокутськ вул. Миру,138
Первомайський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Лозова, вул. Свято-Миколаївська, 4
 • Сахновщинське бюро правової допомоги
 • Первомайське бюро правової допомоги
 • Барвінківське бюро правової допомоги
 • Близнюківське бюро правової допомоги
 • Кегичівське бюро правової допомоги
 • смт. Сахновщина, вул. Тарасів шлях, 68
 • м. Первомайський, МР1/2, буд.56, 1 поверх
 • м. Барвінкове, вул. Центральна, 1
 • смт. Близнюки, вул. Свободи, 26
 • смт. Кегичівка, вул. Волошина, 29
Перший харківський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Харків, просп. Московський, 27
 • Балаклійське бюро правової допомоги
 • Вовчанське бюро правової допомоги
 • Зміївське бюро правової допомоги
 • Красноградське бюро правової допомоги
 • Мереф'янське бюро правової допомоги
 • Зачепилівське бюро правової допомоги
 • м. Балаклія, вул. Соборна, 96, каб.18 
 • м. Вовчанськ, вул. Торгова, 2 
 • м. Зміїв, вул. Гагаріна, 15
 • м. Красноград, вул. 19 вересня, 77
 • м. Мерефа, вул. Дніпропетровська, 205
 • смт. Зачепилівка, вул. Центральна, 82
Третій харківський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Харків, просп. Науки, 56, офіс 216 (2-й поверх)
 • Люботинське бюро правової допомоги
 • Золочівське бюро правової допомоги
 • Нововодолазьке бюро правової допомоги
 • Ізюмське бюро правової допомоги
 • Дергачівське бюро правової допомоги
 • м. Люботин, вул. Злагоди, 50
 • м.Золочів, вул. 8 Березня, 3 
 • смт. Нова Водолага, вул. Воскресінська, 3
 • м. Ізюм, вул. Соборна, 63
 • м. Дергачі, вул. Сумський шлях, 27
Чугуївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Чугуїв, вул. Музейна, 14
 • Великобурлуцьке бюро правової допомоги
 • Шевченківське бюро правової допомоги
 • Печенізьке бюро правової допомоги
 • Куп`янське бюро правової допомоги
 • Борівське бюро правової допомоги
 • Дворічанське бюро правової допомоги
 • смт. Великий Бурлук, вул. Весняна, 51
 • смт.Шевченкове, вул.Лермонтова 7, каб.221 та 223
 • смт. Печеніги, вул. Поштова, 9
 • м. Куп`янськ, вул. Садова, 4
 • смт. Борова, вул. Центральна, буд. 19
 • смт. Дворічна, вул. Осіння, 2 
Херсонська область
Бериславський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Берислав, вул. Рози Люксембург, 6-А
 • Великоолександрівське бюро правової допомоги
 • Високопільське бюро правової допомоги
 • Нововоронцовське бюро правової допомоги
 • смт.Великоолександрівка, вул.Леніна, 138
 • смт.Високопілля, вул Леніна, 10
 • смт. Нововоронцовка, вул. Суворова, 4
Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Гола Пристань, пров. Курортний, 7
 • Скадовське бюро правової допомоги
 • Каланчацьке бюро правової допомоги
 • м. Скадовськ вул. Сергіївська, 4
 • смт. Каланчак, вул. Херсонська, 9
Каховський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Каховка, вул. Велика Куликовська, 138
 • Генічеське бюро правової допомоги
 • Новокаховське бюро правової допомоги
 • Великолепетиське бюро правової допомоги
 • Верхньорогачицьке бюро правової допомоги
 • Горностаївське бюро правової допомоги
 • Іванівське бюро правової допомоги
 • Нижньосірогозьке бюро правової допомоги
 • Новотроїцьке бюро правової допомоги
 • Чаплинське бюро правової допомоги
 • м.Генічеськ, вул.Леніна, 6
 • м.Нова Каховка, вул.Паризької Комуни, 5
 • смт.В.Лепетиха, вул.Куйбишева, 15
 • смт.Верхній рогачик, вул.Владичанського, 16
 • смт.Горностаївка, вул.Леніна, 172
 • смт.Іванівка, вул. Молодіжна, 4
 • смт.Нижні Сірогози, вул.Садова,10
 • смт.Новотроїцьке, вул.Чапаєва, 3
 • смт. Чаплинка, вул. Грушевського, 38, другий поверх
Херсонський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Херсон, вул. Стрітенська, 7
 • Олешківське бюро правової допомоги
 • Білозерське бюро правової допомоги
 • м. Олешки, вул. Гвардійська, 4
 • смт. Білозерка, вул. К.Маркса, 108
Хмельницька область
Кам'янець-Подільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Кам`янець-Подільський, вул. Пушкінська, 44
 • Дунаєвецьке бюро правової допомоги
 • Чемеровецьке бюро правової допомоги
 • Новоушицьке бюро правової допомоги
 • м.Дунаївці, вул. Шевченка,  83а
 • смт. Чемерівці, вул. Центральна,  28
 • смт.Нова Ушиця, вул. Українська, 28
Старокостянтинівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Старокостянтинів, вул. Миру, 1/2
 • Красилівське бюро правової допомоги
 • Теофіпольське бюро правової допомоги
 • м. Красилів, вул. Театральна,  1
 • смт. Теофіполь, вул.Б.Хмельницького, 9
Хмельницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Хмельницький, вул. Соборна, 75
 • Волочиське бюро правової допомоги
 • Городоцьке бюро правової допомоги
 • Деражнянське бюро правової допомоги
 • Летичівське бюро правової допомоги
 • Віньковецьке бюро правової допомоги
 • Ярмолинецьке бюро правової допомоги
 • Старосинявське бюро правової допомоги
 • м. Волочиськ, вул. Лисенка, 8а
 • м. Городок, вул. Грушевського, 49
 • м. Деражня, провул. Новий, 3
 • м. Летичів, вул. Ю.Савіцького, 14/1
 • смт. Віньківці, вул. Котляревського, 29
 • смт. Ярмолинці, площа 600-річчя Ярмолинець, 1
 • смт. Стара Синява, вул. Грушевського, 19
Шепетівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 44
 • Славутське бюро правової допомоги
 • Ізяславське бюро правової допомоги
 • Нетішинське бюро правової допомоги
 • Полонське бюро правової допомоги
 • Білогірське бюро правової допомоги
 • м. Славута, вул. Миру, 15
 • м.Ізяслав, вул. Жовтнева,16а
 • м.Нетішин, просп. Незалежності, 12
 • м.Полонне, вул.Л.Українки, 101
 • смт. Білогір'я, вул.Шевченка, 44
Черкаська область
Золотоніський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Золотоноша, вул. Новоселівська, 1, офіс 17
 • Канівське бюро правової допомоги
 • Драбівське бюро правової допомоги
 • Чорнобаївське бюро правової допомоги
 • м.Канів, вул. Шевченка,  6
 • смт.Драбів, вул.Шевченка,  11
 • смт.Чорнобай, вул. Центральна, 211
Смілянський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Сміла, вул. Соборна, 96 а
 • Городищенске бюро правової допомоги
 • Звенигородське бюро правової допомоги
 • Кам'янське бюро правової допомоги
 • Корсунь-Шевченківське бюро правової допомоги
 • Лисянське бюро правової допомоги
 • Шполянське бюро правової допомоги
 • м. Горидище, вул. Миру, 114
 • м. Звенигородка вул. О. Кошиця 13-б
 • м. Кам'янка, вул. Героїв Майдану, 37
 • м. Корсунь-Шевченківський, вул. Червоноармійська, 9
 • м. Лисянка, вул. Кірова, 25
 • м. Шпола, вул. Соборна, 36б
Уманський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Умань, вул. Європейська, 31
 • Монастирищенське бюро правової допомоги
 • Тальнівське бюро правової допомоги
 • Жашківське бюро правової допомоги
 • Христинівське бюро правової допомоги
 • Катеринопільське бюро правової допомоги
 • Маньківське бюро правової допомоги
 • м. Монастирище, вул.Соборна 130б
 • м. Тальне вул. Соборна, 122
 • м.Жашків, вул. Чапаєва, 1, каб.  111
 • м.Христинівка, вул.Гагаріна, 27б
 • смт. Катеринопіль, вул. Карла Макса, 1, каб. 3 та 6
 • смт. Маньківка, вул. Котовського, 8
Черкаський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Черкаси, вул. Гоголя, 221
 • Чигиринське бюро правової допомоги
 • м. Чигирин, вул. Б.Хмельницького, 26
Чернівецька область
Вижницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Вижниця, вул. Українська, 100-Б
 • Путильське бюро правової допомоги
 • смт. Путила, вул.Українська, 178
Кельменецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Кельменці, вул. Довженка, 9
 • Новодністровське бюро правової допомоги
 • Сокирянське бюро правової допомоги
 • Хотинське бюро правової допомоги
 • м. Новодністровськ, мікрорайон "Діброва", 25, будинок міської ради
 • м. Сокиряни, вул. Центральна, 41а
 • м. Хотин, вул. О.Кобилянської, 2а
Чернівецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Чернівці, вул. Університетська, 1
 • Кіцманське бюро правової допомоги
 • Новоселицьке бюро правової допомоги
 • Сторожинецьке бюро правової допомоги
 • Чернівецьке бюро правової допомоги
 • Заставнівське бюро правової допомоги
 • Глибоцьке бюро правової допомоги
 • м. Кіцмань, вул.Незалежності, 83
 • м. Новоселиця, вул. Клубна, 3
 • м. Сторожинець, вул. Чернівецька, 6а
 • м. Чернівці, вул. І. Підкови, 2
 • м. Заставна, вул. Д. Галицького, 1а
 • м. Герца, вул. Шикули, 4, 2-й поверх
 
Чернігівська область
Менський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Мена, вул. Героїв АТО, 9
 • Корюківське бюро правової допомоги
 • Новгород-Сіверське бюро правової допомоги
 • Семенівське бюро правової допомоги
 • Сновське бюро правової допомоги
 • Коропське бюро правової допомоги
 • Сосницьке бюро правової допомоги
 • м. Корюківка, вул. Вокзальна, 24
 • м. Новгород-Сіверський, вул.Губернська, 24
 • м. Семенівка, вул. Червона Площа, 2
 • м.Сновськ, вул. Миру, 51а
 • смт. Короп, вул. Успенська,2
 • смт. Сосниця, вул. Троїцька, 32
Ніжинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Ніжин, вул. Богуна, 8
 • Бахмацьке бюро правової допомоги
 • Ічнянське бюро правової допомоги
 • Бобровицьке бюро правової допомоги
 • Борзнянське бюро правової допомоги
 • Носівське бюро правової допомоги
 • Прилуцьке бюро правової допомоги
 • Срібнянське бюро правової допомоги
 • Варвинске бюро правової допомоги
 • Талалаївське бюро правової допомоги
 • м. Бахмач, вул. Соборності, 42
 • м. Ічня, вул. Воскресінська, 26
 • м.Боборовиця, вул. 30 років Перемоги, 13
 • м.Борзна, вул.П.Куліша, 100
 • м.Носівка, вул.Центральна, 20
 • м.Прилуки, Гімназична, 94
 • смт. Срібне, вул. Миру, 41а
 • смт.Варва, вул.Шевченка, 61
 • смт.Талалаївка, вул.Центральна, 5
Чернігівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Чернігів, просп. Миру, 49 а
 • Городнянське бюро правової допомоги
 • Славутицьке бюро правової допомоги
 • Козелецьке бюро правової допомоги
 • Ріпкинське бюро правової допомоги
 • м. Городня, вул. Чернігівська,   7
 • м. Славутич, квартал Московський, 12
 • смт. Козелець, вул. Толстого, 34а
 • смт. Ріпки, вул. Попудренка,   8-А

Просмотров: 3331  


Последнее обновление: 2019-08-20 17:36:10

Документ без названия
Добавить комментарий к теме:

Ваше имя: 10 + 15 =